BMI VÝPOČET (141 cm - 145 cm)


Vypočítajte si váš BMI index na základe vašej hmotnosti a výšky: kg/cm   141 cm   142 cm   143 cm   144 cm   145 cm 
 40 kg    20,1    19,8    19,6    19,3    19,1  
 41 kg    20,6    20,3    20,0    19,8    19,5  
 42 kg    21,1    20,8    20,5    20,3    20,0  
 43 kg    21,6    21,3    21,0    20,7    20,5  
 44 kg    22,1    21,8    21,5    21,2    20,9  
 45 kg    22,6    22,3    22,0    21,7    21,4  
 46 kg    23,1    22,8    22,5    22,2    21,9  
 47 kg    23,6    23,3    23,0    22,7    22,4  
 48 kg    24,1    23,8    23,5    23,1    22,8  
 49 kg    24,6    24,3    24,0    23,6    23,3  
 50 kg    25,1    24,8    24,5    24,1    23,8  
 51 kg    25,7    25,3    24,9    24,6    24,3  
 52 kg    26,2    25,8    25,4    25,1    24,7  
 53 kg    26,7    26,3    25,9    25,6    25,2  
 54 kg    27,2    26,8    26,4    26,0    25,7  
 55 kg    27,7    27,3    26,9    26,5    26,2  
 56 kg    28,2    27,8    27,4    27,0    26,6  
 57 kg    28,7    28,3    27,9    27,5    27,1  
 58 kg    29,2    28,8    28,4    28,0    27,6  
 59 kg    29,7    29,3    28,9    28,5    28,1  
 60 kg    30,2    29,8    29,3    28,9    28,5  
 61 kg    30,7    30,3    29,8    29,4    29,0  
 62 kg    31,2    30,7    30,3    29,9    29,5  
 63 kg    31,7    31,2    30,8    30,4    30,0  
 64 kg    32,2    31,7    31,3    30,9    30,4  
 65 kg    32,7    32,2    31,8    31,3    30,9  
 66 kg    33,2    32,7    31,8    31,3    30,9  
 67 kg    33,7    33,2    32,8    32,3    31,9  
 68 kg    34,2    33,7    33,3    32,8    32,3  
 69 kg    34,7    34,2    33,7    33,3    32,8  
 70 kg    35,2    34,7    34,2    33,8    33,3  
 71 kg    35,7    35,2    34,7    34,2    33,8  
 72 kg    36,2    35,7    35,2    34,7    34,2  
 73 kg    36,7    36,2    35,7    35,2    34,7  
 74 kg    37,2    36,7    36,2    35,7    35,2  
 75 kg    37,7    37,2    36,7    36,2    35,7  
 76 kg    38,2    37,7    37,2    36,7    36,1  
 77 kg    38,7    38,2    37,7    37,1    36,6  
 78 kg    39,2    38,7    38,1    37,6    37,1  
 79 kg    39,7    39,2    38,6    38,1    37,6  
 80 kg    40,2    39,7    39,1    38,6    38,0  
 81 kg    40,7    40,2    39,6    39,1    38,5  
 82 kg    41,2    40,7    40,1    39,5    39,0  
 83 kg    41,7    41,2    40,6    40,0    39,5  
 84 kg    42,3    41,7    41,1    40,5    40,0  
 85 kg    42,8    42,2    41,6    41,0    40,4  
 86 kg    43,3    42,7    42,1    41,5    40,9  
 87 kg    43,8    43,1    42,5    42,0    41,4  
 88 kg    44,8    44,1    43,5    42,9    42,3  
 89 kg    45,3    44,6    44,0    43,3    32,8  
 90 kg    45,8    45,1    44,5    43,9    43,3  

Nízka hmotnosť

Body mass index nižší ako 18,5 = podváha. Je vhodné pribrať.

Normálna hmotnosť

BMI 18,6 - 25,0 = ideálna váha. Nie je nutné chudnúť.

Nadváha

BMI 25,1 - 30,0 = nadváha. Redukcia hmotnosti je na správnom mieste.

Obezita

BMI 30,1 a viac = obezita. Je vhodné upraviť stravu a začať športovať. Chudnutie je viac ako vítané.