BMI VÝPOČET (146 cm - 150 cm)


BMI index pre ľudí s nižším vzrastom: kg/cm   146 cm   147 cm   148 cm   149 cm   150 cm 
 40 kg    18,8    18,5    18,3    18,0    17,8  
 41 kg    19,2    19,0    18,7    18,5    18,2  
 42 kg    19,7    19,4    19,2    18,9    18,7  
 43 kg    20,2    19,9    19,6    19,4    19,1  
 44 kg    20,6    20,4    20,1    19,8    19,6  
 45 kg    21,1    20,8    20,5    20,3    20,0  
 46 kg    21,6    21,3    21,0    20,7    20,4  
 47 kg    22,0    21,8    21,5    21,2    20,9  
 48 kg    22,5    22,2    21,9    21,6    21,3  
 49 kg    23,0    22,7    22,4    22,1    21,8  
 50 kg    23,5    23,1    22,8    22,5    22,2  
 51 kg    23,9    23,6    23,3    23,0    22,7  
 52 kg    24,4    24,1    23,7    23,4    23,1  
 53 kg    24,9    24,5    24,2    23,9    23,6  
 54 kg    25,3    25,0    24,7    24,3    24,0  
 55 kg    25,8    25,5    25,1    24,8    24,4  
 56 kg    26,3    25,9    25,6    25,2    24,9  
 57 kg    26,7    26,4    26,0    25,7    25,3  
 58 kg    27,2    26,8    26,5    26,1    25,8  
 59 kg    27,7    27,3    26,9    26,6    26,2  
 60 kg    28,1    27,8    27,4    27,0    26,7  
 61 kg    28,6    28,2    27,8    27,5    27,1  
 62 kg    29,1    28,7    28,3    27,9    27,6  
 63 kg    29,6    29,2    28,8    28,4    28,0  
 64 kg    30,0    29,6    29,2    28,8    28,4  
 65 kg    30,5    30,1    29,7    29,3    28,9  
 66 kg    31,0    30,5    30,1    29,7    29,3  
 67 kg    31,4    31,0    30,6    30,2    29,8  
 68 kg    31,9    31,5    31,0    30,6    30,2  
 69 kg    32,4    31,9    31,5    31,1    30,7  
 70 kg    32,8    32,4    32,0    31,5    31,1  
 71 kg    33,3    32,9    32,4    32,0    31,6  
 72 kg    33,8    33,3    32,9    32,4    32,0  
 73 kg    34,2    33,8    33,3    32,9    32,4  
 74 kg    34,7    34,2    33,8    33,3    32,9  
 75 kg    35,2    34,7    34,2    33,8    33,3  
 76 kg    35,7    35,2    34,7    34,2    33,8  
 77 kg    36,1    35,6    35,2    34,7    34,2  
 78 kg    36,6    36,1    35,6    35,1    34,7  
 79 kg    37,1    36,6    36,1    35,6    35,1  
 80 kg    37,5    37,0    36,5    36,0    35,6  
 81 kg    38,0    37,5    37,0    36,5    36,0  
 82 kg    38,5    37,9    37,4    36,9    36,4  
 83 kg    38,9    38,4    37,9    37,4    36,9  
 84 kg    39,4    38,9    38,3    37,8    37,3  
 85 kg    39,9    39,3    38,8    38,3    37,8  
 86 kg    40,3    39,8    39,3    38,7    38,2  
 87 kg    40,8    40,3    39,7    39,2    38,7  
 88 kg    41,3    40,7    40,2    39,6    39,1  
 89 kg    41,8    41,2    40,6    40,1    39,6  
 90 kg    42,2    41,6    41,1    40,5    40,0  

Podváha

Body mass index nižší ako 18,5 predtavuje podváhu.

Ideálna hmotnosť

BMI 18,6 - 25,0 predstavuje normálnu hmotnosť.

Nadváha

Index telesnej hmotnosti 25,1 - 30,0 = nadváha. Vašu hmotnosť by bolo vhodné zredukovať.

Obezita

BMI 30,1 a viac predstavuje obezitu. Nutné čo najskôr schudnúť a znížiť svoju telesnú hmotnosť.